HOÁ CHẤT CHỐNG CÁU CẶN, DIỆT RONG RÊU VCS_ VECOM HÀ LAN

Dung dịch tẩy rửa có chứa dung môi và chất hoạt động bề mặt cho việc làm sạch on-line và
off-line cặn của sinh hàn gió

• Loại bỏ hiệu quả các tạp chất nhiễm dầu.
• Vệ sinh on-line tiết kiệm thời gian và chi phí bảo trì
• Hoàn toàn dễ cháy trong xi lanh
• Không ảnh hưởng đến màng bôi trơn của xilanh.

Xem tất cả 16 kết quả